Google Landing Zone

Twój pierwszy krok w drodze do chmury. Postaw go bezpiecznie.

Skontaktuj się z ekspertem
Piotr Wieczorek Landing Zone

Zaufali nam:

Budując Landing zone z FOTC zyskujesz:

Szybkie i sprawne wdrożenie Chmury Google w Twojej organizacji

Wsparcie merytoryczne i konsultacje z zespołem w języku polskim

Wsparcie finansowe projektu Landing zone

Realizacja projektu zgodnie z najwyższymi standardami Google

Oszczędność czasu Twojego zespołu, który może skupić się na tworzeniu produktu

Dostęp do ekspertów z wiedzą i doświadczeniem potwierdzonym 35 certyfikatami Google Cloud

Co to jest Landing zone?

Landing zone to zalecana przez ekspertów Google Cloud konfiguracja środowiska chmurowego, pozwalająca na bezpieczne korzystanie z Google Cloud. Landing zone zapewnia znormalizowaną podstawę do hostowania obciążeń w chmurze i jest przeznaczony do wdrażania najlepszych praktyk i kontroli bezpieczeństwa we wszystkich projektach i środowiskach. Zasadniczo pomaga organizacjom rozpocząć korzystanie z Google Cloud, udostępniając zestaw wstępnie skonfigurowanych zasobów i najlepszych praktyk.

Benefity Landing zone

Rozszerzona ochrona

Landing zone pozwala na wybór zasad bezpieczeństwa osobno dla różnych obciążeń. Można korzystać m.in. z firewalli, grup zabezpieczeń i kontroli dostępu

Efektywność kosztowa

Przypisanie zasobów do odpowiedniego konta rozliczeniowego pozwala śledzić koszty i sprawnie nimi zarządzać.

Backup & Distaster Recovery

Kompleksowe i elastyczne podejście do ochrony danych i zasobów możliwe jest dzięki funkcjom tworzenia kopii zapasowych czy odzyskiwania po awarii.

Stwórzmy razem Landing zone dla Twojego projektu

Poznaj szczegóły Landing zone

IAM Landing Zone

Identity and Access Management (IAM)

Korzystaj z granularnej możliwości sterowania IAM. Uprawnienia możesz nadawać nawet na poziomie poszczególnych zasobów.

Resources Hierarchy Landing Zone

Cloud resources hierarchy

Celem tworzenia hierarchii zasobów jest zapewnienie hierarchii własności łączącej cykl życia zasobu z jego bezpośrednim elementem nadrzędnym, oraz zapewnienie punktów dołączenia i dziedziczenia na potrzeby kontroli dostępu.

Network Design Landing Zone

Network design

Tworząc Landing zone musisz wybrać właściwy design dla sieci, kierując się takimi czynnikami jak scentralizowana lub zdecentralizowana kontrola, wybór opcji łączności chmury (on-premise lub hybryda), wymogi bezpieczeństwa oraz skalowalność.

Security Landing Zone

Security

Podczas projektowania Landing zone należy podjąć kilka kluczowych decyzji związanych z bezpieczeństwem, takich jak określenie limitu persistent credentials dla kont serwisowych, ograniczenia eksfiltracji danych przez interfejsy API Google, czy wyboru sposobu monitorowania niezabezpieczonych konfiguracji.

Wybierz swoją konfigurację Landing zone

Pracownicy Landing Zone

Instalacja manualna

Ręczna konfiguracja Google Cloud Landing zone obejmuje ręczne skonfigurowanie podstawowych składników bezpiecznego i skalowalnego środowiska chmurowego.

Elastyczność: Instalacja ręczna pozwala na większą elastyczność w konfiguracji Landing zone, ponieważ nie jest ograniczona predefiniowanymi szablonami ani konfiguracjami.
Granularna kontrola:  W tej wersji zapewniona jest również większa kontrola nad konfiguracją poszczególnych zasobów, umożliwiając ich precyzyjne dostosowanie.
Transfer wiedzy:  Zespoły muszą zrozumieć szczegóły procesu konfiguracji i bazowej infrastruktury chmury.
Koszty:  Ręczna konfiguracja może być tańsza niż użycie wstępnie zdefiniowanego rozwiązania Landing zone ponieważ nie wymaga korzystania z dodatkowych usług ani narzędzi.

Terraform Landing Zone

Infrastruktura jako kod (Terraform)

W FOTC korzystamy z Terraform, za pomocą którego pomożemy Twojej organizacji skonfigurować chmurę Google Cloud.

Spójność: Konfigurację infrastruktury można ustandaryzować i udostępniać we wszystkich projektach i środowiskach, zapewniając spójność i zmniejszając ryzyko błędów.
Kontrola wersji: Możliwe jest kontrolowanie konfiguracji pod kątem wersji, co pozwala organizacjom śledzić zmiany w czasie i utrzymywać historię zmian.
Automatyzacja: IaC umożliwia zautomatyzowanie wdrażania i aktualizacji infrastruktury, zmniejszając ryzyko błędu i wpływając na efektywność operacji.
Skalowalność: Infrastruktura jako kod może być łatwo wykorzystana do jej wdrażania i zarządzania na dużą skalę. Umożliwia to organizacjom szybkie uruchamianie nowych środowisk i zasobów zgodnie z potrzebami.

FAQ

Google Cloud Landing zone to wstępnie skonfigurowany zestaw elementów niezbędnych do stworzenia bezpiecznej i wydajnej infrastruktury na Google Cloud Platform (GCP).

Podstawowe elementy obejmują identity provisioning, hierarchię zasobów, kontrolę sieci i zabezpieczeń. Dodatkowe ważne elementy obejmują monitorowanie i rejestrowanie, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie po awarii, zgodność, efektywność kosztową i kontrolę, zarządzanie interfejsami API i zarządzanie klastrami.